Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

19:57
W każdej silnej kobiecie jest pierwiastek słabości, który mężczyzna powinien chronić, nie wykorzystywać.
— Charlotte Nieszyn-Jasińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawelovekate welovekate

November 08 2017

06:38
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
06:38
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viatouchthesky touchthesky
06:37
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.

November 02 2017

22:56
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaiindependentt iindependentt
22:53
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą , nigdy nie będziesz wiedzieć , czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności .

November 01 2017

09:04
Reposted fromweightless weightless viadailylife dailylife
09:02
3621 6a67

October 23 2017

20:19
8084 e5aa
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaNoCinderella NoCinderella

October 20 2017

20:27

I lubię na Ciebie patrzeć jak jesteś uśmiechnięty.

Reposted frommrmystery mrmystery vianataliana nataliana
20:16
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viaviajero viajero
17:38

October 17 2017

20:54
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viaakysz akysz
20:43
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viasentymentalna sentymentalna
20:33
Nie na wszystkie pytania da się odpowiedzieć, żebyśmy nie wiem, jak chcieli. Czasami trzeba to sobie odpuścić i żyć dalej.
— Simon Beckett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaakysz akysz
20:32
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaakysz akysz
20:16
0143 ab5c 500
Reposted frombrumous brumous viacalineczka calineczka
20:10
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie
20:10

Jeśli szukasz miłości swojego życia, przestań. Będzie na Ciebie czekać, gdy zaczniesz robić rzeczy, które kochasz.

September 28 2017

19:09
Zamiast marzyć o wszystkim, lepiej starać się o trochę.
— Lao Che
Reposted fromirresolute irresolute viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl