Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2018

20:38
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaagp agp

March 29 2018

20:54
Mniej mów. Więcej działaj. Im mniej ludzi zna Twoje plany, marzenia, myśli, biznes, tym lepiej. Działaj po cichu i pozwól, by Twoje akcje, działania i czyny krzyczały za Ciebie.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaLusia Lusia

March 24 2018

17:39
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce... 
Reposted fromlovvie lovvie viadreams-come-true dreams-come-true

March 22 2018

19:52
Miłość to obecność.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamayamar mayamar
19:32
Ogromnie wiele słów potrzeba, by nie powiedzieć prawdy.
— Anna Kamieńska
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viazzuuoo zzuuoo
19:28
9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viascorpix scorpix
19:28

March 21 2018

20:52
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
20:51
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski

March 19 2018

19:34
Nie bierz do siebie tego, co inni o Tobie mówią. Szczególnie, kiedy zamiast pomagać – zniechęcają. Tylko Ty wiesz na co naprawdę Cię stać! Słowa innych weź pod uwagę jako informację zwrotną, ale nigdy nie bierz ich za stan faktyczny tego, jaki jesteś.
— Michael Jordan
Reposted fromaggape aggape viapoppyseed poppyseed
19:25
19:10
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viacomiendolirica comiendolirica
19:10
Zaw­sze rzu­caj się na głęboką wodę, tam
da­lej jest do dna. 
Reposted fromviciousvenus viciousvenus viapsycha psycha

March 18 2018

09:26
Najważniejsze jest, żeby znać swoją wartość w świecie ludzi, których ulubionym zajęciem jest poniżanie. Popsucie komuś humoru jest dla niektórych najłatwiejszą drogą poprawy własnego. A takimi ludźmi nie warto się przejmować.
— Cztery Wieki Później
09:23
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin

March 16 2018

21:19
Miłość to obecność.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablubra blubra

January 17 2018

21:00
Wyrzuty sumienia mają zawsze nie ci, którzy je mieć powinni.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viauaremyheaven uaremyheaven

December 31 2017

14:33
3965 1807
Reposted fromlittlefool littlefool viacataleya90 cataleya90
12:21
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viawelovekate welovekate

December 03 2017

14:05
4205 1bc9
Reposted fromslodziak slodziak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl