Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

19:18
7604 0ac8
Reposted fromlittlefool littlefool viaNoCinderella NoCinderella
19:05
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys viacalineczka calineczka
19:03
Jeżeli to, co mówisz, nie jest piękniejsze od ciszy, lepiej milcz.
— Éric-Emmanuel Schmitt "Zapasy z życiem"
19:02
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczarnemajtki czarnemajtki
19:01
5718 7ef5 500
Reposted fromspita spita viasomethingfromheart somethingfromheart

July 07 2015

18:24
Prawda jest taka, że każda osoba Cię zrani, dlatego musisz znaleźć taką, która jest warta tego cierpienia.
— Bob Marley / ruda
Reposted fromkarosia karosia viaNoCinderella NoCinderella
18:24
Zamartwiasz się myślami. Wracasz do waszej ostatniej rozmowy i odtwarzasz ją w głowie od początku do końca, prawda?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
18:24
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
18:20
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczarnemajtki czarnemajtki

July 06 2015

20:42
2130 d231
Reposted fromwhatu whatu viaNoCinderella NoCinderella
20:34
Gdy ktoś raz cię wykiwa, podświadomie czekasz na powtórkę. W końcu zaczynasz unikać ludzi, żeby się nie przywiązywać, bo wtedy nie zauważasz, jak znikają z twojego życia.
— Jodi Picoult - Już czas
20:32
2464 71c7
Reposted fromlittlefool littlefool vianewworldmap newworldmap

July 05 2015

08:27
08:26
Najgorsze w życiu są niedopowiedzenia. Niepewność co do niektórych sytuacji, zdarzeń sprawia, że sama w głowie układam sobie mnóstwo powodów dla których ktoś postąpił tak czy inaczej. Na przemian usprawiedliwiam siebie, że problem nie leży po mojej stronie po czym dochodzę do wniosku, że chyba faktycznie ze mną jest coś nie tak. Czasami chciałabym po prostu znać odpowiedź, nawet jeśli miałaby być ona bolesna...
— 22:21
Reposted fromtereseek tereseek viaNoCinderella NoCinderella
08:06
08:05
jeżeli już trzeba kogoś wybrać, jedyny słuszny wybór to osoba, która tego wyboru nie wymaga.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viamarlboro marlboro
07:59
Pamiętaj, co ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby cię stracił.
— K. Bromberg ‘Driven. Namiętność silniejsza niż ból’

June 25 2015

18:09
1071 70fc 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
18:07
2046 726b 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viacalineczka calineczka
18:06
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl